Propozice PBGT 2024

Termíny a místa

  • 15. května (středa) – Royal Beroun Golf Club
  •   5. června (středa) – Loreta Golf Club Pyšely
  • 18. září (středa) – Greensgate Golf & Leisure Resort

Vyhlašované kategorie

 • společná HCP 0–12
 • společná HCP 12,1–24
 • společná HCP 24,1–36
 • společná HCP 36,1–54 
 • nejlepší žena

Podmínky účasti

 • platná handicapová karta
 • hráči pod 18 let hrají pouze na úpravu HCP
 • pozvánka na daný turnaj

Vrchní rozhodčí, soutěžní výbor

 • vždy ustanoven individuálně pro daný turnaj po dohodě s pořádajícím klubem

Ceny

 1. V každém turnaji 
  • Vyhlášeni a oceněni budou hráči (hráčky) ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; HCP 12,1–24; HCP 24,1–36; HCP 36,1–54), vždy tři z nejvyšším dosaženým počtem stablefordových bodů, a zvlášť nejlepší žena. Vyhlášeni budou také nejúspěšnější ve vložených soutěžích Nearest to Pin a Longest Drive společných pro muže i ženy.
 2. Za celou Premier Business Golf Tour
  •  Ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; HCP 12,1–24; HCP 24,1–36; HCP 36,1–54) bude vyhlášen vítěz – hráč s nejvyšším bodovým součtem dvou nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých turnajích (viz Technická ustanovení č. 4 + č. 5) a obdrží trofej pro absolutního vítěze dané kategorie. Hráč s HCP 0–36, který získá nejvíc bodů v započítávaných turnajích, navíc dostane putovní pohár pro absolutního vítěze tour.

Organizační ustanovení

 • V průběhu jednotlivých turnajů bude podáváno občerstvení a po ukončení hry proběhne závěrečný raut a budou vyhlášeny výsledky.

Technická ustanovení

 1. Hraje se CANNON START 1 x 18 jamek systémem Stableford na úpravu HCP.
 2. Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel.
 3. Vítězem jednotlivého turnaje se stává hráč(ka) s nejvyšším počtem netto stablefordových bodů. V případě rovnosti výsledku rozhodne o pořadí:
  1. lepší výsledek na jamkách číslo 10 až 18 (13 až 18, 16 až 18, na jamce č. 18)
  2. los
 4. Určování celkového pořadí v jednotlivých kategoriích je následující:
  1. v jednotlivých turnajích získává každý hráč body podle svého umístění. K 1. místu v kategorii náleží 25 bodů, 2. místu 22 bodů, 3. místu 20 bodů a dále 4. místu 19 bodů, 5. místu 18 bodů, 6. místu 17 bodů, ... 22. místu 1 bod. Pokud bude v kategorii více než 22 účastníků, od 23. místa obdrží hráči za turnaj 0 bodů – shodně, jako když se turnaje nezúčastní
  2. do celkového pořadí se započítávají tři nejlepší výsledky (body za pořadí) z odehraných turnajů Tour
  3. celkovým vítězem kategorie se stává hráč s nejvyšším počtem bodů za dosažené pořadí ze tří turnajů; při přestupu hráče v průběhu Tour z jedné kategorie do jiné se převádějí body získané v dané kategorii, hráč je vždy hodnocen v kategorii dle svého aktuálního handicapu, se kterým vstupuje do daného turnaje.
 5. V případě rovnosti bodů při určování Absolutního vítěze rozhoduje:
  1. absolutně nejlepší pořadí v jednom z turnajů
  2. vyšší součet stablefordových bodů v započítávaných turnajích
  3. nejvyšší počet stablefordových bodů v jednom z turnajů
  4. rozehrávka do prvního rozhodnutí (Sudden Death)
 6. Hráči jsou povinni být na startu 5 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
 7. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
 8.  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.

Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.